ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

WŁAŚCICIELE

Jesteśmy zainteresowani zakupem lub długoterminową dzierżawą gruntów pod projekty fotowoltaiczne. Działki muszą spełniać określone wymogi, między innymi:

INWESTORZY

Ściśle współpracujemy z wybraną liczbą funduszy inwestycyjnych i partnerów. 

Jesteśmy jednak zawsze otwarci na współprace w celu rozwoju lub finansowania OZE lub innych projektów w branży ochrony środowiskowej.

 Tworzymy nowe powiązania w celu wspólnego rozwoju lub finansowania energii odnawialnej lub innych projektów środowiskowych.

KARIERA

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy młodym absolwentem i 
szukasz okazji do pracy nad projektami, które mają pozytywny wpływ na nasze środowisko, 
skontaktuj się z naszym biurem aby omówić potencjalne oferty pracy.